Контакти

Inderma ltd.
ул.Майски ден 1
София, България
тел./факс: 02 8278050; 02 8271070 ; 0885 624008
e-mail: inderma@abv.bg